รถสาย 515 ทะเบียน 16-6528

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถออกตัวทั้งที่ผู้โดยสารยังก้าวขาลงจากรถไม่พ้น อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)