รถสาย 22 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นจากหน้าตลาดสวนพลูไปพระโขนง รอประมาณ 30นาที ขึ้นไปถามกระเป๋าบอกว่า มีรถทั้งหมด 5 คัน บอกให้ฟังแล้วช่วยคิดปรับปรุงด้วย ไม่ใช่แค่สายนี้ เพราะอ่านเจอร้องเรียนอื่น รอนานกว่านี้อีก ผู้บริหารจะทำอะไรได้บ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการปล่อยรถและจัดสรรรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ edit reply