รถสาย 191 8-80284 คนขับและกระเป๋ามารยาทดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถ รถสาย 191 8-80284 วัรที่ 20/กันยา/2018 คนขับและกระเป๋ามารยาทดีมาก แนะนำการเดินทางแก่ผู้โดยสารคนอื่น และบอกให้เดินระวังเนื่องจากทางเท้ากำลังทำ บริเวณแยกรัชโยธิน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 191 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.