รถสาย 166 ไม่เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใข้บริการรถสาย 166 ไปทำงานเป็นประจำทุวัน พบว่าในชั่วโมงเร่งด่วนรถไม่เพียงพอ กล่าวคือเบียดมากจนไม่สามารถขึ้นโดยสารได้ ทั้งขาไปช่วงเช้าจากแจ้งวัฒนะ และช่วงเย็นจากอนุสาวรีย์ฯ ยิ่งประสบปัญหามากกว่า ส่วนมากรถขาดระยะ และแน่นมาก ต้องการให้เพิ่มรอบรถช่วงดังกล่าว และจัดระบบคิวขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ฯ เนื่องจากมีปัญหามาก ผู้โดยสารแย่งกันขึ้นรถ คนลงลงไม่ได้ สังเกตว่ามีเหตุการณ์แบบนี้มาเป็นปีแล้ว ประกอบกับหลังจากการย้ายคิวรถตู้ต่างจังหวัด สังเกตว่าผู้โดยสารมากขึ้น ทั้งรถตู้ปากเกร็ดและ 166 ความต้องการสูงมาก ตอนนี้คนอาศัยในเส้นแจ้งวัฒนะเยอะมาก มีสาย 166 สายเดียวที่เข้าสู่ใจกลางเมืองโดยทางด่วน ขอโปรดพิจารณาเพราะผู้โดยสารประสบปัญหามาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรปรับปรุงรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ