รถสาย 13 มีน้อยมากๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 13 ที่วิ่งจากห้วยขวางไปคลองเตยมีน้อยมาก ถ้าพลาดคันแรกไปต้องรอคันที่สองอีกเกือบชั่วโมง เปรียบเทียบกับสาย 12 มีทั้งรถธรรมดาและรถร่วมเยอะมากๆ บางครั้งเห็นสาย12 วิ่งผ่านไป 7-8 คันแล้ว สาย 13 ยังไม่มาเลย อันนี้ไม่ได้จะให้ไปลดจำนวนรถสาน12 นะครับ แค่เปรียบเทียย ดูในแอพของขสมกก็จะเห็นสาย 13 มีน้อยจริงๆ คุยกับเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าน้อยจริง ตอนี้มีวิ่งอยู่ประมาณ 10 คัน อาจเพราะขาดคนขับด้วย ช่วยพิจารณาหาทางแก้ใขให้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ