รถสายเมล์ 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย145 มีแค่ 1 เที่ยวต่อวัน หรือเปล่าคะ ? รอจนรากงอก รอจรรองพื้นเปลี่ยนสีแล้ว ก็ยังไม่เห็นจะผ่านมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ