รถร่วมสาย1 ไม่รับผู้โดยสาร2คัน คันต่อมาที่รับ เร่งเครื่องไม่รอผู้โดยสารนั่ง(ผิดปกติบ่อยจนเหมือนปกติ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย1 ไม่รับผู้โดยสาร2คัน คันต่อมาที่รับ ทะเบีย15-1563 เมื่อเวลา8.16น. วันที่7ธ.ค.66 เร่งเครื่องไม่รอผู้โดยสารนั่ง(ผิดปกติบ่อยจนเหมือนปกติ), จอดให้ผู้โดยสารลง ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย คำนึงแต่ความเร็วที่จะทำได้, วิ่งผิดกฎจราจร, ใช้วาจาไม่สุภาพ ก็จริงครับนี่มันเกิดทุกวันในรถร่วม แต่ขอแจ้งหน่อยเถอะครับ มันดูเสี่ยงอุบัติเหตุมากจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)