รถมาช้ามากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 62. สาธุประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 30 นาที มา... แต่อีกฝั่ง 30. นาที. มา 3. คัน ไม่ทราบเพราะอะไรคะ