รถปรับอากาศสาย79ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย79 ​เลขทะเบียนรถ656028 ไม่จอดป้ายเพราะใส่หูฟังทั้งที่กดก่อนป้าย และตัวป้ายก็ไม่จอด ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยต้องให้พนักงานเก็บตั๋วไปตามเสียเวลาในการไปลงอีกป้ายหนึ่งที่ไกลมาก วันที่เกิดเหตุ 9 กันยายน 2557 เวลา21.24 นาที

ขสมก.รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุ วันที่และเวลาที่เกิดเหตุให้ ขสมก.ทราบเพื่อนำไปตรวจสอบหาตัวพนักงานประจำรถคันดังกล่าว เนื่องด้วยพนักงานอาจมีการเปลี่ยนกะการทำงาน