รถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย207. ราม1-ราม2. ช่วยเพิ่มสายรถให้ด้วยคะมีน้อย แล้วยังไม่วิ่งตามเส้นทางเดินรถอีก(คือปกติต้องไปกลับรถแล้วผ่านบิ๊กซีรามแต่รถชอบลักไก่กลับรถแค่วัดเทพแบบนี้ผู้โดยสารก็แย่สิ)รอรถวันๆหนึ่งเป็นชม.ก็ไม่ไหวนะคะ กรุณาปรับปรุงด้วยคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ