รถธรรมดา 92 ไม่จอดป้ายวิ่งเลน 2 เลน 3

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ส่งเมลร้องเรียนมาหลายครั้งแต่ ยังเห็นคนขับคนเดิม ขับรถอยู่ วันนี้เวลา 8.40 ถ ราม ไป ถ ลาดพร้าว คนขับรถ 92 ทะเบียน 13-5769 หากจำไม่ผิดเพราะขับรถเร็วมาก แซงเลน 2 และ 3 ตลอด จอดไม่ตรงป้ายเลย ขับแย่มาก

เรียนท่านผู้ใช้บริการรถสาย 92 ก่อนอื่นต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการบริการที่ไม่ดีของพนักงานขับรถสาย 92 ทะเบียน 13-5769 กรณี ขับรถเร็ว แซงเลน 2 และ 3 นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะประสานไปยังบริษัทรถเอกชนร่วมบริการสาย 92 ให้กำชับ ว่ากล่าว - ตักเตือน ให้พนักงานขับรถสาย 92 ทุกคัน โดยเฉพาะคันที่ถูกร้องเรียน ให้่ตะหนักถึงความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นหลัก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับองค์การอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือถูกร้องเรียนอีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ