รถจอดป้ายที่เลนส์กลาง ไม่ชิดซ้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่หน้าประปาอ่อนนุช รถไม่จอดชิดซ้าย ส่งและรับคนที่เลนส์กลาง คงไม่ต้องอธิบายเยอะ .....

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ