รถค้างที่อู่หรือท่านานเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ยืนรอนานมากครับ เปิดดูใน GPS รถอยู่ที่อู่หรือท่า 4-5 คัน แต่ไม่มีคันใดวิ่งเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ เป็นบ่อยมาก สาย 511 ปากน้ำ - สายใต้ใหม่(ตลิ่งชัน)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ