ยูโรสาย63

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทุกวันนี้ไม่มีรถวิ่งแล้วหรอคะ รอนานตลอดเลย อย่างต่ำ20-30นาที

ขสมก.รับทราบเรื่อดงังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งเราจะแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถวิ่งให้บริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ***ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บนิการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.