ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
812130
วันที่รับเอกสาร: 
26/09/2557 - 06/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
16/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/10/2557
ราคากลาง: 
738,300.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 14, 2557