ยกเลิกประกาศการว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมายื่นซองสอบราคาการว่าจ้าง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 3, 2558