พูดจาดูถูกผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นสาย 141 วันที่ 29/3/2564. เวลา 16.30 น. สีน้ำเงิน กระเป๋ารถเป็นผู้หญิงมีอายุ ขึ้นจากหน้ากรมศุลกากรไปเซ็นทรัลพระรามสอง ได้ให้แบงค์ร้อยไป ราคาค่าโดยสาร 27 บาท และได้เงินทอนแค่ 13 บาท ขาดอีก 60 บาท แล้วก็เดินผ่านไป ซึ่งคิดว่าคงไม่มีแบงค์ย่อยทอน จึงจะรอเดินกลับมาจึงจะทวง พอเดินกลับมาจึงทวงเงินทอนเพิ่ม กระเป๋ารถเมล์ต่อว่าทำไมไม่ทวงตั้งแต่ทีแรก มาขอดูกระเป๋าตังของเรา ซึ่งตอนแรกมีแบงค์ร้อยสองใบ จ่ายไปหนึ่งใบจึงเหลือหนึ่งใบ และก็พูดอีกว่านั่นไงแบงค์ร้อย และได้พูดจาดูถูกว่าเห็นมาเยอะและหากินแบบนี้ พูดต่อหน้าคนบนรถซึ่งเยอะมาก คือเงินแค่ 60 บาทไม่ได้ทำให้รวยขึ้นมากมาย ดูถูกต่อหน้าคนในรถเมล์ ช่วยอบรมพนักงานให้ดีกว่านี้นะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ