พฤติกรรมของ พขร. สาย 207

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 3 เมษายน 2019 เวลาประมาณ 20:00 - 20:30น. ขับรถไปเล่นมือถือไป (ส่องเฟส ดูมอเตอร์ไซค์มือสอง) จะหยิบมือถือมาเล่นแทบทุกครั้งที่ จอดติดไฟแดงหรือ จอดส่งคนขึ้นลงที่ป้าย เส้นศีรนครินทร์ ช่วง พัฒนาการเป็นต้นมา หลังจากส่องเฟสจน พอใจแล้วก็ได้เวลาโทรไปคุยไป เริ่มจาก ป้ายตรงข้ามตึกเนชั่น แล้ววางสาย ตรงป้ายหมุ่บ้านสันตินคร (บางนา-ตราด 49) เลขข้างรถ 3-40321

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ