พนักงานโกหก บริการไม่สุภาพ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ร้องเรียนอู่รถเมล์ในตลาดมีนบุรี บอกรถออกไปแล้วแต่ไม่มีออกสักคน นั่งรอนานมาก. พนักงานในตู้กระจกผู้หญิงบริการไม่สุภาพ หลายครั้งมากแล้วค่ะ ดิฉันคิดว่าเส้นทางเป็นเรื่องสำคัญน่าจะตอบอย่างละเอียด สงสารคนที่ไม่รู้ทางค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ