พนักงานเก็บค่าโดยสารมารยาทแย่มาก ปอ84

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานเก็บเงินสาย 84 ใช้คำพูดเหมือนมาขอขึ้นรถฟรี ถามว่าลงป้ายนี้เท่าไรแต่ กลับพูดว่ารีบส่งเงิน คนเยอะแล้วตอนทอนเหรียญ เโยนเศษเหรียญ เหมือนกับไม่ใช่ลูกค้า พนักงานลักษณะ อ้วน น่าจะผิดปกติทางเพศ ดูจากวาจาและลักษณะท่าทาง รถ ปอ.สาย 84 เลขรถ 6-55043 ทะเบียน 12-5161 ขึ้นจาก วัดไร่ขิงประมาณ 15.30

เรียนท่านผู้ร้องขอความกรุณาท่านโปรดระบุ วันที่เกิดเหตุให้ ขสมก.ทราบด้วย