พนักงานรถสาย 66 (7-50494)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมคุณไมตรี ใจดี ในการให้บริการผู้โดยสาร ใส่ใจผู้โดยสารทุกคน ผู้โดยสารสูงอายุก็ประคองจนขึ้น-ลงรถเสร็จเรียบร้อย เป็นไปได้อยากให้พิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นให้พนักงานเป็นกำลังใจและสินน้ำใจค่ะ อยากให้พี่เขามีกำลังใจในการตั้งใจทำงานต่อไปค่ะ เพิ่งกลับมาประเทศไทยก็ได้เจอพนักงานบริการดีๆ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.