พนักงานขับและพนักงานเก็บร่าโดยสาา168บริการดีเลิศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถเมล์ปรับอากาศสีฟ้า วันอาทิตย์เวลา9:30-9.42 น จาก ปปส มาวัดพระรามเก้า พรักงานขับรถ สุภาพมากมีบอกป้าย มีการเตือนผู้โดยสารขณะขึ้นลงรถด้วยวาจาสุภาพ (ถ้าจำไม่ผิดป้ายบอกชื่อนายอาทิตย์ค่ะ) พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นผู้หญิงผมสั้น ยิ้มแย้ม สุภาพ มากค่ะ ขอแสดงความขื่นชมและขอบคุณที่ให่บริการดีค่ะ ขอให้มีแบบนี้หลายๆคน หลายๆสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ