พนักงานขับรถพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถโดยสารสายรถ 140 เลขทะเบียนรถ 16-1355 พูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร พูดจาหยาบคาย มีการเหน็บแนม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ