พนักงานขับรถด้วยความประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องด้วยพนักงานขับรถสาย 558 (เบอร์ 6) ขับรถด้วยความประมาท คือ เปลี่ยนเลนกระทันหัน ขับรถกระชาก เบรคกระทันจนผู้โดยสารหัวทิ่ม ตลอดเส้นทาง จึงขอร้องเรียนให้มีการตักเตือนไปยังคนขับ ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และผู้ร่วมใช้ถนนท่านอื่นๆ