พขร.เบรกกระทันหัน..

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พข​ร.สาย11ขสมก. เบรกรถกระทันหัน ทำให้ผู้โดยสารล้ม... แล้วไม่กล่าวคำ... ขอโทษ.. แถมแสดงพฤติกรรมมีอารมณ์​ไม่พอใจ.. ที่ผู้โดยสารหันมามอง... หมายเลขตั๋ว​โดยสาร7665675 เวลาประมาณ​17.10น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ