ผู้โดยสารยังก้าวลงไม่เสร็จ ก็ออกรถแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 96 2-80202 12-0244 เลขตั๋ว 1076725 ผู้โดยสารทั้งขึ้นและลงยังไม่เสร็จ คนขับก็ออกรถแล้ว มันผิดกฏหมายใช่มั้ยคะแบบนี้ อันตรายมากเลยค่ะ เกิดเหตุขึ้นมา มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รับผิดชอบยังไงก็ไม่คุ้มค่าที่เสียไป เหตุเกิด ศุกร์ ที่ 26 ต.ค.61 เวลา ประมาณ 13:10 สะพาน2 ลาดพร้าว **ถ้าอบรมกันไม่ได้ไล่ออกเถอะค่ะ ขนาดคนแก่ขึ้นก็ทำเหมือนเดิม ขับรถออกพรวดพราด**

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ