ผมขึ้นรถตู้จากรามลืมจ่ายเงิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมนัรถตู้ จากหน้าม.ราม มาลงที่หน้าดอนเมือง ผมลืมจ่ายเงินครับ รบกวนให้เขาติดต่อมาเบอร 0805199009- รถตู้ ต.95 เปนคนอายุประมาน 20 ปลายๆ สามสิบต้น ๆ ละครับ คนขับ