ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าสำโรงขาเข้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายที่เลยอิมพีเรียลสำโรงมาก็ดูจะเดินไกลอยู่ครับ หรือว่ามีป้ายที่เดินใกล้กว่านี้ครับ ถ้าป้ายอยู่ก่อนถึงช่วงรถติด(ก่อนข้ามสะพาน) ก็จะช่วยประหยัดเวลาผู้โดยสารที่ต่อรถไฟฟ้าได้ดีครับ