ป้ายรถเมล์ พุทธมณฑลสาย3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้ายรถเมล์เดิมยกเลิก ให้ป้ายใหม่ใต้สะพานลอย แต่ ป้ายใหม่มืดมาก ไม่มีไฟ ป้ายเดิมเปิดไฟ คิดว่าควรแก้ไขไหม