ป้ายรถหน้าอู่เพชร-บรม รถ515จอดไหม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มารถเม์จากสาย2 มาลงที่อู่เพชร-บรม ต้องการต่อรถสาย515ไปอนุสาวรีย์ ที่ป้ายหน้าอู่ได้รึไหมคะ เห็นในแอพvia-bus มีป้ายอยูู่่ แต่ไม่แน่ใจว่าป้ายนี้รถจอดไหม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ