ปอ.84 , ยูโร 84 เดี๋ยวนี้ลดจำนวนรถเหรอ? รอเป็นชาติไม่มาเลย มาทีก็รถเสริม ไปได้ที่ไหน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม ขึ้นราคาแต่ไม่ปรับปรุงบริการ ปล่อยมาแต่รถเสริม เพื่อ??? 08:35 - 09:10 มีแต่ 84 ยูโร แบบรถเสริมป้ายแดง มันไปไม่ถึงจุดหมาย! หลายวันก่อนหน้าก็มี ปอ.คันเหลือง บอกรถเสีย ไล่ผู้โดยสารลง โดยไม่ได้ประสานงานช่วยเหลือใด ๆ เลิศมาก เสียเงิน เสียเวลาไม่พอ ยังเสียอารมณ์อีก ค่าโดยสารก็ขึ้นเอา ๆ แต่อย่างอื่นไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นเลย เอาเปรียบผู้โดยสารมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ