ปอ.510 เลขข้างรถ 1-70350 ขับชิดขวาด้วยความเร็ว ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16/6/2563 เวลา 14.27 บริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้ามตึกชินวัตร 3 รถเมล์ ปอ.510 หมายเลขข้างรถ 1-70350 ขับชิดขวาไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ