ปอ508 วิ่งรถตามเวลาหรือเปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-10.00 น.มีรถวิ่งไหมครับ เช็คจากแอพบางครั้งก็มีวิ่ง บางครั้งก็ไม่มีเลย อย่าถามเรื่องรถติดเพราะปกติผมรอรถช่วงนี้ไปทำงานอยู่แล้ว เผื่อเวลา 2 ชม. บางครั้งมีวิ่งพักนึง บางครั้งก็ไม่มีรถวิ่งเลย งงจัง วิ่งตามเวลาหรือวิ่งตามอารมณ์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ