ปอ.21 ทะเบียน 16-1264 หมายเลข 5-70029 ขับรถแย่และไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ.21 ทะเบียน 16-1264 หมายเลข 5-70029 วันที่ 6/2/2563 เวลา 14:27 บริเวณสี่แยกมไหสวรรย์ ขับรถเบียดคันอื่น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ