ปอ.205 รอนานมากกว่ามา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนช่วยเพิ่มรถ ปอ.สาย205 เส้นทางจากพระราม3ไปเดอะมอลล์ ท่าพระ ในช่วงเวลา17.00น.ให้ด้วย รอนานมากกว่าจะมาสักคัน(เคยรอนานสุดเกือบชั่วโมงยังไม่มีมาเลยสักคัน) ส่วนมากมีแต่เสริมถึงถนนตก รบกวนช่วยปรับปรุงให้ด้วยเดือดร้อนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ