ปอ. 91

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ปลายทาง: 
สนามหลวง
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00