ปอ 504

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ ปอ 504 ที่วิ่งในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์เป็นอะไร ทำไมถึงไม่เปิดไฟหมายเลขหน้ารถ ตอนช่วง 06.00-06.30 ผู้โดยสารที่รออยู่ช่วงเส้นในหมู่บ้านคือไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสายไหน ต้องคอยเปิด Application เช็คแล้วคือเปิดมาทีก็เลยไปแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)