ปอ.สาย 7 โบกไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.สาย 7 เลขข้างรถ 7-009 ป้ายรถไฟก่อนถึงหัวลำโพง โบกตีออกไม่ยอมจอด เวลา 19.30 3 มี.ค.2561