ปรับปรุงบ้างก็ดีนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถือเป็นการแนะนำดีกว่านะ นายท่าปล่อยรถสาย 97 เนื่องจากท่านนำรถปรับอากาศมาร่วมแจมวิ่ง กลายเป็นท่านปล่อยแต่รถปรับอากาศมา บอกตรง ๆ นะไม่อยากขึ้น สถานการณ์แบบนี้ หรือคุณอยากจะปล่อย คุณควรเป็นคันเว้นคันดีไหม คือ ตีห้ากว่า ๆ หน้า รร การัญ ท่านปล่อย รถร้อน ต่อมาท่านปล่อยรถปรับอากาศมาอีก 3 คัน หลังจากนั้นคันที่ 5 ท่านจึงปล่อยรถร้อนออกมา รถร้อนไปถึง รพ.สงฆ์ แต่รถปรับอากาศแค่อนุสาวรีย์ชัยฯ ถ้าจะให้ ปชช ขึ้นรถปรับอากาศสีเหลืองของเอกสาร ซึ่งการบริการห่วยแตกไม่มีการปรับปรุง ทั้งคนและรถ ก็คงไม่ไหว หากเป็นไปได้รบกวนรับข้อเสนอแนะไว้หน่อยนะคะ ในการสลับกันปล่อยรถร้อนรถปรับอากาศ แจ้งเพื่อทราบเผื่อท่านจะถือปฏิบัติบ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ