ปรับปรุงบริการหน่อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย178ไปเกษตรนานมาก รอเป็นชั่วโมง ปรับเปลี่ยนแบรนแต่ไม่ปรับปรุงบริการ มันช่วยให้อะไรดีขึ้นมั้งมั้ย