ประสาท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์510เป็นอะไรมากไหมช่วง9โมงครึ่งไปแต่รังสิตไม่ไปธรรมศาสตร์ผ่านมา5-6คันไม่ไปธรรมศาสตร์สักคันคนมีเรียน11โมงต้องแหกตาตื่นแต่เช้าหรือยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคลองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)