ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถโดยสารยี่ห้อฮีโน่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านศิริชัยการช่าง
1,070.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านศิริชัยการช่าง
1,070.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2561