ประทับใจบริการ สาย 93

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นสาย 93 จากหน้าห้าง MBK มีรถแท็กซี่และตุ๊กๆ จอดกีดขวางป้ายรถเมลเป็นจำนวนมาก แต่สาย 93 จอดรับและขออภัยในความไม่สะดวกที่ต้องจอดห่างจากป้ายในเลนกลางถนนเนื่องจากเข้าเลนรถเมล์ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป