ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน (อายุสัญญา 5 ปี)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
-
วงเงินงบประมาณ: 
1265765520.10
วันที่รับเอกสาร: 
26/03/2561 - 30/03/2561
วันที่ยื่นซอง: 
26/03/2561 - 30/03/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/03/2561
ราคากลาง: 
0.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 26, 2561