ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่

วันที่ประกาศ: 
20/12/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
20,690.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: