ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน

วันที่ประกาศ: 
20/11/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
ราคากลาง: 
4,020,160,000.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: