ประกาศแลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวางชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 119 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่รับเอกสาร: 
31/07/2562 - 08/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
16/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/08/2562
ราคากลาง: 
12,531,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 31, 2562