ประกาศแผน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง สำรองเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
29/07/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
29/07/2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: