ประกาศแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 
12/10/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
11/10/2561