ประกาศเผยแพร่แผน เรื่องเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง FTTX

วันที่ประกาศ: 
28/04/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
28/05/2563